Οδηγός σύνδεσης κωδικών (ΟΣΥΚ) από το ΙΚΑ

Δεδομένα Ο.ΣΥ.Κ με ημερομηνίες ισχύος Κ.Π.Κ., συσχετίσεων “ΚΑΔ-Κωδικών Ειδικοτήτων – Κ.Π.Κ.” και Ειδικών Περιπτώσεων Ασφάλισης, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ (για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τις οδηγίες) –

Κωδικοί ειδικοτήτων

Κωδικοί ΚΑΔ

Κωδικός ΚΑΔ – Κωδικός Ειδικότητας – Κ.Π.Κ.

Ποσοστά εισφορών ανάλογα με τον κωδικό πακέτου κάλυψης (Κ.Π.Κ)

Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης

Αντιστοιχία Κ.Π.Κ. ανάλογα με την ειδική περίπτωση ασφάλισης

Οδηγίες

Πηγή: www.e-forologia.gr