Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.keyconsultants.gr  ανήκει στην εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Αποκλειστικός σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή γενικών πληροφοριών για την εταιρεία Keyonsultants.

Η Keyonsultants δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο παρών δικτυακός τόπος είναι απαλλαγμένος από ιούς, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την ακρίβεια του περιεχομένου του παρόντα δικτυακού τόπου και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις του περιεχομένου, ασχέτως εάν αυτά είναι νομικού, τυπογραφικού ή τεχνικού χαρακτήρα. Η Keyonsultants δεν ευθύνεται για ουδεμία ζημία που μπορεί ενδεχομένως να προκύψει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή μέρους του περιεχομένου του.

Όροι χρήσης
Επιτρέπεται η προβολή, μεταφόρτωση και εκτύπωση των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου αποκλειστικά προς το σκοπό ενημέρωσή σας, ωστόσο απαγορεύεται η αντιγραφή ή μετάδοση του περιεχομένου σε οιονδήποτε τρίτο. Επιτρέπεται η μεταφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση μίας ή περισσοτέρων σελίδων με σκοπό την προβολή τους σε προσωπικό υπολογιστή. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο και όλα τα περιεχόμενά του (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χώρου, των κειμένων, των φωτογραφιών και της μορφής και σελιδοποίησής του) ανήκουν στην Keyonsultants και προστατεύονται από τις αντίστοιχες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους προς διευκόλυνση της μετάβασής σας σε παραπομπές. Η Keyonsultants δεν υιοθετεί σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων, δεν αναλαμβάνει ευθύνη για κανέναν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή για συνδέσεις των εν λόγω δικτυακών τόπων ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα συνδέσμων μας ευθύνονται αποκλειστικά οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι. Οι συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους υπάρχουν για τη διευκόλυνση της μετάβασής σας σε παραπομπές και η Keyonsultants δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των συνδέσεων. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσεων με οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Keyonsultants.

Η Κeyonsultants λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η Κeyonsultants δεν καταγράφει κατά οιονδήποτε τρόπο ούτε χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου ή των σελίδων του.

Η Κeyonsultants διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο οποιασδήποτε σελίδας του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διακόψει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή. Η Κeyonsultants μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες περιγράφονται στο παρόν σημείωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.