Εργαλείο Υπολογισμού και ελέγχων αποκλίσεων υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Η ανάλυσή μας βασίζεται στην Απόφαση Α.1020/2024 “Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’206)
για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022
(Α’ 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA”, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη
Μετά την πρόσφατη ανάρτηση στο Facebook 10-02-2024, του Γενικού Διευθυντή Συμβουλευτικής Υποστήριξης myDATA, Softone Group, Katsaras Nikitas,

προχωρήσαμε σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων για την ορθότερη απεικόνιση του τίτλου, προσθέτοντας νέες στήλες και σύνολα ελέγχου διαφορών των δεδομένων που υποβάλλει η επιχείρηση έναντι αυτών που υπολογίζει η myDATA μέσω αρχείου Excel, το οποίο επισυνάπτεται για “κατέβασμα-download” από τον αναγνώστη.